1. TARAFLAR:

SATICI: RSL Ticaret

ALICI:

2. KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait web sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL NİTELİKLERİ:

[Ürün Adı] [Ürün Özellikleri] [Ürün Fiyatı] [Teslimat Şartları]

4. GENEL HÜKÜMLER:

4.1. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması ile birlikte, sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

4.2. SATICI, sözleşme konusu ürünü, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’nın adresine teslim edecektir. Ancak, bu süre COVID-19 gibi olağanüstü durumlar hariçtir.

5. CAYMA HAKKI:

5.1. ALICI, satın aldığı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını kullanmak için [İade ve Cayma Formu]’nu doldurarak SATICI’ya ulaştırmalıdır.

5.2. Cayma hakkı süresi içinde yapılan iade talepleri, SATICI tarafından değerlendirilerek onaylanır ve iade süreci başlatılır.

6. GARANTİ VE İADE KOŞULLARI:

6.1. Ürünün hasarlı veya eksik olması durumunda, ALICI, durumu derhal SATICI’ya bildirmelidir. Hasarlı veya eksik ürünler, SATICI tarafından uygun şekilde değerlendirilir ve gerekli işlemler başlatılır.

6.2. Ürün iade koşulları, SATICI’nın iade politikasına tabidir.

7. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI:

7.1. Sözleşme konusu ürünün fiyatı, sipariş sırasında belirtilen fiyat üzerinden belirlenir.

7.2. Ödeme, ALICI’nın tercih ettiği ödeme yöntemi ile yapılır.

8. İLETİŞİM:

Taraflar arasındaki iletişim, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden sağlanacaktır.

9. DİĞER HÜKÜMLER:

İşbu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Taraflar, bu sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacaklardır.

Bu sözleşme, tarafların ortak iradesi ile elektronik ortamda kabul edilmiştir.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Türk Hukuku normları esas alınacak ve İstanbul [Şehir] Mahkemeleri yetkilidir.

11. SON HÜKÜMLER:

Bu sözleşme, taraflar arasında elektronik ortamda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve geçerli olacaktır.

İşbu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşme olup, tarafların ortak iradesiyle kabul edilmiştir.

SATICI:

RSL Ticaret

ALICI:

[Ad Soyad]